Príroda

Príroda Podunajskej nížiny zahŕňa v prvom rade lužné lesy, typické pre vlhkú a rašelinovú pôdu. V rovinatej časti južného Slovenska rastú hlavne topole, vŕby, jelše, hraby, baza, pagaštany, orechy...

Faunu zastupujú hlavne bažanty, zajace a srnčia. Ozdobou tohto kraja sú bocian biely a zákonom chránený drop veľký. Ježe, krty, žaby, kačice... to všetko môžete stretnúť na vašich prechádzkach.